Utazási feltételek

 

Jambo Rafiki Travel Services

 

Utazási feltételek

 

A Jambo Rafiki Travel Services által közvetített utazási és turisztikai szolgáltatásokra az alábbi Feltételek irányadóak.

 

1) Az utazási megállapodás létrejön, amikor az utazást megrendelő (Utazó vagy képviselője) a szolgáltatásokat megrendelte, megrendelését a Jambo Rafiki Travel Services elfogadta, visszaigazolta, nyilvántartásba vette, és a díjelőleget az Utazó befizette.

 

2) Az utazás időpontját, időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Jambo Rafiki Travel Services által elküldött visszaigazolása tartalmazza.

 

3) Megrendeléskor a teljes részvételi díj 50%-a a befizetendő foglaló. A részvételi díj fennmaradó részének fizetési határideje legkésőbb az utazás kezdete előtti minimum 15. nap. A fizetési határidőkről elektronikus értesítést küld.. Ha a befizetési határidőket az Utazó nem teljesíti, a  Jambo Rafiki Travel Services megrendelést lemondottnak tekintheti, még akkor is, ha azt már visszaigazolta.

 

4) Ha az Utazó saját hibájából, az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják vagy bármely okból az utat megszakítja, a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Az Utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél, vám-, devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az Utazót terhelik. Az utazás megkezdése előtt az Utazónak utazási biztosítást kell kötnie.

 

5) A Jambo Rafiki Travel Services nem köteles a szolgáltatások díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az Utazó a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

 

6) Amennyiben az utazás vis major okok miatt elmarad vagy módosításra kerül sor, akkor Jambo Rafiki Travel Services kártalanítási felelősséggel nem tartozik.

 

7) Az Utazónak jogában áll az utat, illetve  a megrendelt szolgáltatásokat lemondani. A lemondást írásban kell megtennie. Lemondás esetén a teljes részvételi díjból az alábbiak fizetendők az utazás megkezdésének időpontjától visszafelé számítva:
35. nap és annál előbb: 10%
34-15. nap között: 50%
15 napon belül : 100%

 

8) A Jambo Rafiki Travel Services az utazás megvalósítása érdekében közreműködik más cégekkel, repülő-, busz-, taxi- és hajótársaságokkal. Az ezen társaságok működéséből esetlegesen adódó problémákért (pléldául sztrájk, késés, technikai problémák stb.) felelősséget vagy kártérítést a Jambo Rafiki Travel Services nem vállal.

 

9) A Jambo Rafiki Travel Services által közvetített turisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogvitás kérdésekben a felek alávetik magukat a Jambo Rafiki Travel Services székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

 

Jambo Rafiki Travel Services
80401 Diani Beach
P. O. Box: 5572
Kenya
Tel: +254 717 555 166   +36 21 2525 045
Regisztrációs szám: BN/2012/200612

Legfrissebb ajánlataink

Fel